Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Tekentaal
  • Snippers
  • Wanneer de volgende editie van Liemers Gezicht verschijnt is nu nog niet bekend.
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

Header Denksels Definitief

Bezinnen

Filosofie en spiritualiteit liggen veel dichter bij elkaar dan menigeen vermoedt. In de kern gaan ze allebei over de vraag naar de betekenis of de zin van ons leven. Anders gezegd, het zijn allebei vormen van bezinning. Filosoferen lijkt vooral een rationeel gebeuren, spirituele aandacht vooral een kwestie van gevoel of intuïtie.

In werkelijkheid overlappen die manieren van Bewust Zijn elkaar. Filosofie zonder gevoel dreigt net zo leeg te zijn als spiritualiteit zonder helder denken. Afijn, een onderwerp waar ik zelf veel over aan het nadenken ben. Zeker sinds ik me als vrijwillig geestelijk verzorger heb aangemeld bij Hart voor Zingeving in Arnhem. Ik zal er later met meer diepgang op terug komen.

We zijn weer in lockdown. Dat heeft veel nadelen, maar ook minstens één voordeel: we hebben alle tijd om eens echt rust te nemen. De wereld draait op halve kracht en dat geeft ons mooi de gelegenheid om met enige afstand naar de wereld en ons leven te kijken. En ons te bezinnen op de toekomst. 

Heilige nachten
De periode van zes dagen vóór Nieuwjaar en de zes dagen daarna is overigens van oudsher de tijd om met de gewone dagelijkse sleur te breken. De Germanen benutten deze periode om te feesten en vooral niet te werken. Zelfs de strijd met de vijand werd voor 12 dagen stil gelegd. Een oude runenkalender noemt het "de tijd tussen de jaren". Een tijd voor ontmoeting, gezelligheid en af en toe een pul honingmede. 

In het Christendom valt de periode van 12 nachten samen met de tijd tussen Kerst, de geboorte van Jezus Christus, en Driekoningen (6 januari). Als de drie wijzen (koningen) deze geboorte in de sterren zien staan, hebben ze 12 dagen nodig voor de reis naar Bethlehem. Toch mooi hoe dit overeenkomt met de oude heidense tradities : )

In de natuur is het de stilste tijd van het jaar. De bladeren zijn gevallen, maar het nieuwe leven laat zich nog niet zien. Het blijft onder de grond nog eventjes stil wachten. En na de langste nacht / kortste dag, blijft het een paar dagen net zo lang dag. Ook de zon lijkt even pauze te nemen. 

Tenslotte, in verschillende tradities zouden de dromen in deze nachten voorspellende waarde hebben. 

Dromen, denken, bezinnen
Kortom, het zijn bijzondere dagen en nachten. Misschien worden ze dankzij corona nog bijzonderder.

Ik wens u allen een fijne tijd om te dromen, te denken of u anderszins te bezinnen.
door Peter Schmitz

Gebruikte bronnen
Baken van Licht
Spirituele Teksten
Jaarfeesten