Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Snippers
  • Door Covid19 houdt de redactie van Liemers Gezicht zich ook gedeisd. 
  • Het is op dit moment daarom niet bekend wanneer een nieuwe editie zal verschijnen.
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

Header Blondjes

De 'blondjes' van Jos Bolk

Economie en ecologie gaan hand in hand op het vleesveebedrijf van de familie Bolk in Aerdt. Maar liefst zo’n 400 natuurkoeien groot is de veestapel, bestaande uit jongvee, moederdieren en stieren. Blonde d’Aquitaines zijn het, robuuste natuurkoeien die bijna een jaar rond buiten verblijven. “Net voor de winter invalt, de ondergrond te soppig wordt en de koeien niet meer droog kunnen liggen, halen we ze naar huis. Dat is nu de kracht van natuurkoeien. Zoveel mogelijk de dieren in hun natuurlijke omgeving laten grazen, lekker buiten en dan dat kleine minpuntje van een natte winter weghalen door ze een paar maanden op stal te zetten.” 

Lees meer...

Header Ooyismooi

Ooy = mooi, Ooy moet mooy blijven

‘Not in my backyard’ moeten de eigenaren van de grond aan de Leuffenseweg ongenummerd hebben gedacht toen ze opdracht gaven tot planontwikkeling voor een zonnepark. De een woont er zo ver vandaan dat zelfs vanuit het zolderraam geen glimp van de zonnepanelen is op te vangen.

Lees meer...

190426VanHeugten en Salemink

Wim van Heugten (l) en Theo Salemink 

Er is in de loop der jaren veel over de Liemers geschreven. Hoe interessant de artikelen ook waren, ze vormden geen samenhangend geheel. Precies 66 jaar na het ‘Gedenkboek De Liemers van Dr. J.H. van Heek’ is daar verandering in gekomen met ‘De Liemers, land van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel’. Een kloeke uitgave van 336 pagina’s met 70% tekst en 30% beeldmateriaal. Met bijdragen van maar liefst 13 auteurs, deskundig op uiteenlopende gebieden. Het is een boek met een diepe inkijk in de Liemers, haar bewoners en haar geschiedenis. 

Lees meer...

Header Jan Stronkman

Jan Stronkman

De rij verenigingen, besturen, evenementen en niet te vergeten de politiek waarbij hij in welke hoedanigheid dan ook een rol heeft gespeeld is imposant. Heemkundekring, schutterij, VSR1, Rabobank, schoolbestuur, RKPSC2, Liemers Museum, vrijwillige brandweer, waterschap Rijn & IJssel, kerkbestuur en Dijkencross staan op zijn palmares.

Lees meer...