Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Denksels
  • Tekentaal
  • Snippers
  • De volgende editie van Liemers Gezicht verschijnt naar verwachting eind november/begin december
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

VluchtelingenWerk

Drukke tijden voor VluchtelingenWerk Oost-Nederland

VluchtelingenWerk Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) kent een grote en zeer betrokken groep vrijwilligers die op allerlei manieren vluchtelingen bijstaan. Van de begeleiding van asielaanvragers bij de behandeling van hun asielaanvragen tot het bieden van hulp bij gezins-hereniging.

Maar ook met ondersteuning bij integratie, het behartigen van de belangen van vluchtelingen en het organiseren van kindervakanties houdt VluchtelingenWerk zich bezig.

VluchtelingenWerk en de IND

De activiteiten op de IND-locatie Zevenaar richten zich op begeleiding tijdens de juridische procedure (de behandeling van de asielaanvraag). De asielaanvragers die in Zevenaar de procedure doorlopen, verblijven voorafgaand aan die procedure in de POL in Wageningen. De POL is de procesopvanglocatie van het COA waar mensen vertoeven die net voor de start van de asielprocedure staan. Voorafgaand aan hun procedure hebben ze tijd om uit te rusten en zich voor te bereiden. De zogenaamde rust- en voorbereidingstermijn duurt minimaal zes werkdagen, maar op dit moment kan dit stadium oplopen tot wel 6 maanden. Gedurende deze periode krijgen ze voorlichting van VluchtelingenWerk en hebben ze overleg met hun advocaat. De fysieke lijntjes tussen VluchtelingenWerk en de IND zijn kort; VluchtelingenWerk verricht zijn begeleiding vanuit het IND-kantoor in Zevenaar.


Begeleiding

Niet iedere asielaanvrager krijgt tijdens zijn/haar asielprocedure in AC Zevenaar persoonlijke begeleiding van een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Dat is voorbehouden aan specifieke situaties. Zo kan de advocaat van de asielaanvrager begeleiding door een medewerker van VluchtelingenWerk noodzakelijk vinden. Andere redenen kunnen zijn een medische oorzaak, analfabetisme, het ontbreken van tijdsbesef of het zich niet of slechts moeizaam kunnen uitdrukken.

Team Zevenaar

Het team dat vanuit het aanmeldcentrum in Zevenaar (in het IND-gebouw) werkt bestaat uit ca. 22 – 25 vrijwilligers incl. twee rechtenstudenten die stage lopen. Deze stagiaires volgen een juridische opleiding/studie aan de HAN, de HU of de sociaaljuridische dienstverlening bij Saxion. De achtergrond van de vrijwilligers is heel divers. Van vrijwilligers wordt HBO denkniveau gevraagd, empatisch en analytisch vermogen. VluchtelingenWerk zorgt door middel van cursussen en trainingen voor de benodigde juridische kennis.
door José Vleeming