Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Denksels
  • Tekentaal
  • Snippers
  • De volgende editie van Liemers Gezicht verschijnt naar verwachting eind november/begin december
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

 DSF6562

Willeke Guelen

Ze runt onder meer een opmerkelijk bedrijf, Livingpast.nu en draagt een niet alledaagse naam Guelen. Spreek uit Guule. “Alle Guelens in Nederland zijn familie. Voor zover bekend, is onze familienaam met het zuidelijkste deel van Nederland verbonden, Maastricht.

Wellicht ligt de oorsprong nog verder naar beneden, Frankrijk. Aanvankelijk was het Gulen zonder ‘e’, ooit hebben we die letter cadeau gekregen. Wat je krijgt, mag je houden, het is Guelen gebleven.”

Kernachtig
Willeke Guelen is inmiddels vier jaar actief met Livingpast.nu, haar bureau dat communicatie, geschiedenis en ondernemerschap met elkaar verbindt. “Voor het bedrijfsleven is het niet vanzelfsprekend om bij besluitvorming ook de historie te laten meewegen, een ondernemer kijkt het liefst vooruit. Toch speelt dat verleden een grotere rol dan we denken. Archiveren is niet voor niets uitgevonden en hoe vaak komt ‘vroeger’ in welke vorm dan ook niet terug in reclames? Burgemeester van Zevenaar Jan de Ruiter, zelf historicus, weet het altijd helder te formuleren: “bij het nemen van besluiten voor de toekomst, is het belangrijk het verleden te kennen en het heden te begrijpen. Als je goed op de hoogte bent van de historie, komen zaken in perspectief te staan, dat draagt bij aan betere beslissingen.”

Geografisch geschuif
Willeke is als projectleider verbonden aan het evenementenprogramma ‘Grenzland 2016, 200 jaar verbonden’. Dat is een initiatief van het Liemers Museum, Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg en het Historisch Verband de Liemers (Stichting Leven in de Liemers). Willeke: “ In eerste instantie staat ‘Grenzland 2016’ met een reizende tentoonstelling stil bij de feestelijke herinnering dat op 1 juni 1816 de enclaves Zevenaar, Duiven, Wehl, Huissen, Malburgen, Hulhuizen, Kekerdom en Leuth bij Nederland gevoegd werden. Eindelijk was aan het eeuwenlang geschuif met deze plaatsen een einde gekomen. Het duurde nog een jaar voor de onderhandelingen met de Pruissen definitief waren afgerond en de grens vast stond.”

Overeenkomsten en verschillen
“De grens heeft ervoor gezorgd dat mensen uit elkaar groeiden. De reizende tentoonstelling, ‘200 jaar Gelderse oostgrens’ maakt het verleden voor iedereen op een aantrekkelijke manier zichtbaar. De overzichtspanelen zijn tweetalig met QR codes, mooi beeldmateriaal en heldere teksten. Naast het zoveel mogelijk bezoekers van de tentoonstelling laten genieten, heeft ‘Grenzland 2016’ een andere opdracht; op zoek gaan naar de diepere lagen van verbondenheid die nog altijd in de grensstreek aanwezig moeten zijn. En zo te streven naar meer samenhang, een betere samenwerking en grotere uitwisseling in de grensstreek. Het dialect is een voorbeeld van die verbondenheid. Tot de grenscorrectie spraken mensen hetzelfde dialect. Anno 2016 is daar nog niet zoveel in veranderd. Bezijden de grens kan men wat taal betreft nog altijd prima met elkaar overweg. Hoe anders ligt dat voor onderwijs, economie, bestuurlijke organisatie etc., die verschillen zijn fors.”

Willeke vult aan dat bij wonen langs de grens de overeenkomsten interessant zijn, maar dat het duiden van de verschillen en daar gebruik van maken pas echt boeiend is. “Het enthousiasme voor samenwerking bij gemeentes aan beide zijden van de grens is groeiende. We delen dezelfde geschiedenis, kijken dus vanuit een gelijksoortig historisch perspectief naar het nu en de toekomst en kunnen veel van elkaar leren. Zijn culturele verschillen soms lastig, vaker nog zijn ze juist aantrekkelijk. De Duitse manier van zakendoen is helder. ‘Ja’ ist ‘Ja’! Dat is prettig zakendoen. De Duitsers op hun beurt nemen wellicht wat van onze ‘lockere’ levenshouding over. Ietsje losser, minder formeel.”

Knipoog
Aan ‘Grenzland 2016, 200 jaar verbonden’ worden in de komende jaren naast de al reizende tentoonstelling diverse thema’s gekoppeld. Zoals een project tussen Duitse en Nederlandse schoolkinderen, wellicht ook worden de ‘Gelderse Maakdagen’ getransformeerd tot ‘Gelderland-Grensland’. “We geven daar te zijner tijd voldoende ruchtbaarheid aan. De eerste stap is gezet. De ‘z’ in ‘Grenzland’ is een kleine knipoog naar onze oosterburen en hopelijk de opmaat naar een mooie en lange relatie” aldus Willeke.
door José Vleeming

 

De tentoonstelling '200 jaar Gelderse oostgrens' is
tot 1 juli te zien bij het Zorgcentrum Oldershove in Wehl, Raadhuisplein 100.
Op 8 en 9 oktober bij Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers.
Van 10 oktober tot en met 5 november bij Kunstwerk! Liemers Museum.

Deel