Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Denksels
  • Tekentaal
  • Snippers
  • De volgende editie van Liemers Gezicht verschijnt naar verwachting in januari 2021
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

Thea Jeurissen 01

Thea Jeurissen


Plaatselijke roem geniet ze al door haar acteerprestaties bij toneelvereniging NOTV, wellicht is ze straks een echte BN’er; het tv-programma Bed & Breakfast van Omroep Max is op zoek naar deelnemers.

Lees meer...

Header Ooyismooi

Ooy = mooi, Ooy moet mooy blijven

‘Not in my backyard’ moeten de eigenaren van de grond aan de Leuffenseweg ongenummerd hebben gedacht toen ze opdracht gaven tot planontwikkeling voor een zonnepark. De een woont er zo ver vandaan dat zelfs vanuit het zolderraam geen glimp van de zonnepanelen is op te vangen.

Lees meer...

190426VanHeugten en Salemink

Wim van Heugten (l) en Theo Salemink 

Er is in de loop der jaren veel over de Liemers geschreven. Hoe interessant de artikelen ook waren, ze vormden geen samenhangend geheel. Precies 66 jaar na het ‘Gedenkboek De Liemers van Dr. J.H. van Heek’ is daar verandering in gekomen met ‘De Liemers, land van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel’. Een kloeke uitgave van 336 pagina’s met 70% tekst en 30% beeldmateriaal. Met bijdragen van maar liefst 13 auteurs, deskundig op uiteenlopende gebieden. Het is een boek met een diepe inkijk in de Liemers, haar bewoners en haar geschiedenis. 

Lees meer...

Header Jan Stronkman

Jan Stronkman

De rij verenigingen, besturen, evenementen en niet te vergeten de politiek waarbij hij in welke hoedanigheid dan ook een rol heeft gespeeld is imposant. Heemkundekring, schutterij, VSR1, Rabobank, schoolbestuur, RKPSC2, Liemers Museum, vrijwillige brandweer, waterschap Rijn & IJssel, kerkbestuur en Dijkencross staan op zijn palmares.

Lees meer...