Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Tekentaal
  • Snippers
  • Wanneer de volgende editie van Liemers Gezicht verschijnt is nu nog niet bekend.
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

20150708 0978

Free Nature

FREE staat voor Foundation for Restoring European Ecosystems ofwel Stichting ter Herstel van Europese Ecosystemen. De landbouw in Europa werd de afgelopen eeuw steeds grootschaliger. Plattelandsgebieden die daar niet geschikt voor waren liepen leeg. In precies deze regio’s worden nu door Free kuddes grazers ingezet om de biodiversiteit in stand te houden en liefst te vergroten.

In Nederland werd na de hoogwaterdreiging in 1994 en 1995 door de rijksoverheid op diverse plekken ruimte voor de rivier gecreëerd. Dijken werden verlegd en uiterwaarden aan de landbouw onttrokken. Veel van deze stukken land worden nu beheerd met behulp van grote grazers. In Nederland doet Free Nature dat in ruim 30 verschillende gebieden. Naast de Lobberdense Waard ook in de Loowaard.Het streven van Free Nature is dat deze kuddes functioneren volgens natuurlijke bij de soort passende structuren.

Evenwicht
Daarbij gelden wel een aantal regels; de begroeiing in de gebieden wordt nauwkeurig in de gaten gehouden om overbegrazing te voorkomen en in tijden van tijdelijke schaarste (zoals de onverwachte vorstperiode afgelopen voorjaar) wordt planmatig bijgevoerd. Om inteelt te voorkomen worden grazers uit diverse populaties met elkaar uitgewisseld. In gebieden waar geen natuurlijke vijanden zijn, worden dieren geslacht. Hun vlees wordt te koop aangeboden via de site van Free Nature.

Free like a bird
Veel van de gebieden van Free Nature zijn vrij toegankelijk en je kunt er gewoon rondstruinen. Volg eens een van de paadjes die de grazers gemaakt hebben en wie weet op wat voor een verrassende plek je uitkomt!  Met behulp van deskundige vrijwilligers ter plaatse worden ook lessen en excursies gegeven. 

Educatie
In Rijnwaarden krijgen basisschoolleerlingen eerst een les in de klas over het  natuurgebied en de daarin levende dieren. Daarna gaan ze een ochtend lang zelf het veld in om van alles te ervaren.

Informatie: Free Nature