Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Snippers


  • De volgende editie verschijnt naar verwachting op vrijdag 24 april 2020.
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

131023 005

Jan de Ruiter, de burgemeester

In 2013 is gemeente Zevenaar gestart met de metamorfose van Hal 12, de voormalige productiehal van Turmac/BAT. Onder de titel 'de metamorfose van Hal12' gaat de aandacht uit naar iemand of een instelling die nauw betrokken was of is bij deze locatie. Zo komen in willekeurige volgorde onder andere architect, oud-medewerkers en culturele instellingen aan bod. De aftrap is voor burgemeester Jan de Ruiter.

“Ik heb de geur van de Turmac nog in mijn neus, zoveel tijd heb ik als kind bij familie in Zevenaar gelogeerd. De Turmac was er altijd. Ook toen ik in 2001 burgemeester van Zevenaar werd. Ik herinner mij nog dat ik de grote kunstwerken boven die enorme machines voor het eerst zag, de gedachte dat je kunst en productiewerk kon combineren, was fascinerend. De uitspraak een beeld zegt meer dan 1.000 woorden heeft Alexander Orlow, de oprichter van de Peter Stuyvesant Collectie, als geen ander begrepen.”

Hoe ging het met Turmac?
“De fabriek draaide goed, niet alleen qua productie, ook op het gebied van milieu had de directie van Turmac/BAT haar zaakjes goed in orde. Zonder enige vooraankondiging kwam het onbegrijpelijke bericht van sluiting. Een regelrecht drama voor alle betrokkenen, voor de werkgelegenheid die een enorme knauw zou krijgen en voor de Kunstcollectie, toch nationaal erfgoed. Alle contacten richting Den Haag heb ik aangeboord; er was niets aan te houden en de fabriek sloot haar deuren. Gelukkig hebben de meeste ex-medewerkers een nieuw onderkomen gevonden; met de kunstcollectie liep het minder fijn af. Alle lobbywerk ten spijt werden de topstukken uiteindelijk geveild. Nog zo’n dikke 1.000 schilderijen, grafieken, beeldhouwwerken, foto’s en textiele kunst hebben we kunnen behouden, een deel daarvan is in de reizende expositie opgenomen.”

“Mijn nieuwjaarspeech 2005/2006 stond in het teken van huisvesting gemeentehuis. Het pand aan het Raadhuisplein was te klein, voldeed niet meer aan wettelijke arbo- en veiligheidseisen en paste evenmin bij het organisatiemodel dat we voor ogen hadden: een plattere organisatie, minder verkokering en een grotere publieksdienstverlening. De Turmac/BAT-locatie leek uitermate geschikt, voldoende groot, dichtbij het station en geografisch perfect gelegen ten opzichte van de Randstad en Duitsland.”

Het liep als een trein?
“Uitvoerig is gediscussieerd over de juiste plek. Uiteindelijk heeft de raad besloten op het Raadhuisplein te blijven. Na de verkiezingen in 2010 heeft het nieuwe college de zaak teruggedraaid en alsnog voor de Turmaclocatie gekozen.”

Crisis en toch verhuizing?
“Rondom mij hoor ik vaker geluiden over pure luxe als het gaat om het nieuwe gemeentehuis. Ik wijs er op dat een nieuwe huisvesting broodnodig is. Los van de bouwkundige tekortkomingen in het huidige gemeentehuis is een nieuw onderkomen van belang voor een betere dienstverlening. Dát in combinatie met kunst en cultuur moet zorgen voor een centrale ontmoetingsplek voor de inwoners van Zevenaar.”

Hoe staat het met de financiën?
We zijn begonnen met een begroting van ongeveer 25 miljoen, het huidige budget is 11 miljoen. De economische crisis zorgt ervoor dat inschrijvers lage prijzen neerleggen. Misschien levert het ons een aanbestedingsvoordeel op en kunnen we meer voor minder geld realiseren.”

U weet al iets over de aanbesteding?
“Neen, de Europese aanbesteding is geheim en rond half/eind november zal bekend zijn wie de opdracht heeft binnengehaald. Stiekem hoop ik wel op Zevenaarse bedrijven.”

Het centrum van Zevenaar schuift op richting station?
“Ja, inderdaad. Daarmee rust er een behoorlijke verantwoordelijkheid op de schouders van de raad en het college, zij moeten zorgen dat er een goed plan ligt voor de gebouwen die uit hun functie ont- heven worden, ook kostentechnisch gezien.”

Hoe ziet u de toekomst?
“Ik vind het een prachtig plan en heb er alle vertrouwen in dat er uiteindelijk een gemeentehuis komt, dat een mooie combinatie vormt met publiekstrekkende activiteiten. Er is nog een lange weg te gaan en als gemeente moeten we strak de regie voeren en draagvlak creëren voor onze visie. De culturele instellingen die wellicht verhuizen moeten hun huiswerk maken en zorgvuldig overwegen of de overstap naar Hal 12 de juiste keuze is. Tel je zegeningen wil ik hen graag meegeven en overweeg of groter altijd de beste optie is.
De plannen rond Hal 12 en het BAThuis zijn uitdagend en spannend. Van harte hoop ik dat we als gemeente Zevenaar ervoor kunnen zorgen dat ons nieuwe huis der gemeente straks een plek voor de gehele Zevenaarse bevolking is. Dat is wat college en raad willen uitstralen en dat is waar we aan werken.”

Deel

 

 

 


Jaargang 2020 - maart